LIETUVA

LIETUVA

Darbo stažo įskaitymas dirbusiems užsienyje

Europos migracijos tinklo duomenimis 2015 m. iš Lietuvos išvyko 44,5 tūkst. asmenų, atvyko – 22,1 tūkst. asmenų.

Žmonių migracijos srautui įtakos dažniausiai turi geresnių gyvenimo sąlygų paieška, todėl natūraliai kyla klausimas dėl įgyto darbo stažo kitose šalyse įskaitymo ir pensijos išmokėjimo sąlygų sulaukus pensinio amžiaus. SODRA nurodo, kad „sumokėti mokesčiai, persikėlus į kitą šalį, negrąžinami ir nepersiunčiami, tačiau duomenys apie įgytą stažą bus saugomi kiekvienoje šalyje, kurioje žmogus gyveno ir dirbo, tol, kol jam sukaks pensijos amžius ir įgys teisę į išmokas toje šalyje. Įgijusiems stažo dirbant valstybėse narėse, pensijas už šį stažą – nepriklausomai nuo to, kada šis stažas įgytas – skiria ir moka atitinkamų valstybių socialinio draudimo institucijos, skiriančios ir mokančios pensijas, vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais“.

Asmens darbo stažas apskaičiuojamas susumavus įgytą darbo stažą visose dirbtose šalyse. Tačiau, kaip ir Lietuva, taip ir kitos ES šalys, įskaitant Šveicariją, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną, „ilgalaikes išmokas (pensijas) moka ne už susumuotą draudimo stažą, bet tik už tą jo dalį, kuri buvo įgyta dirbant toje šalyje. Todėl žmogus gali tapti dviejų ir daugiau valstybių pensininku ir gauti išmokas iš valstybių, kuriose dirbo, vadovaujantis nacionaline teise apskaičiuotą pensiją nepaisant to, kurioje valstybėje jis gyvena“.

Šaltinis: Europos migracijos tinklas – http://emn.lt/, SoDra http://www.sodra.lt/lt/.