OLANDIJA

OLANDIJA

OLANDIJA

Nuorodos įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į Olandiją – svarbi informacija užsienio įmonėms dirbančioms Olandijoje.
Atsižvelgiant į naujausią Olandijos Socialinių reikalų ir užimtumo ministerijos informaciją apie komandiruojamus darbuotojus, CONSOLTA su Jumis pasidalina šia informacija.
„Darbdaviai iš kitų ES šalių, kurie teikia laikinojo įdarbinimo paslaugas (darbuotojų komandiravimas) privalo laikytis Europos Sąjungos Akto reikalavimų.
Darbuotojų komandiravimas gali būti trijų kategorijų:
 1. Įdarbinimas remiantis sutartimi tarp paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo, paslaugų teikėjas nėra laikinojo įdarbinimo įmonė.
 2. Darbuotojas komandiruojamas į Olandiją, į užsienio šalies filialą.
 3. Laikinasis įdarbinimas, kuomet užsienio šalies laikinojo įdarbinimo agentūra komandiruoja darbtuotojus į Olandiją.

Darbdaviai privalo nurodyti minimalius reikalavimus darbuotojams, kurie atvyksta dirbti į Olandiją. Įdarbinimo sąlygos numatomos ir sudaromos remiantis Olandijos darbo įstatymu: minimalaus darbo užmokesčio ir  minimalių atostogų suteikimo aktu, darbo laiko aktu, darbo sąlygų aktu, tarpininkų personalo įdarbinimo aktu ir vienodu požiūriu į įstatymą, aktu.

Svarbu pažymėti, kad užsienio darbdavio, kuris dirba sektoriuje, kuriame taikomi visuotinai privalomas kolektyvinis susitarimas, darbuotojai turi teisę į visuotinai privalomą kolektyvinę sutartį, kuri nustato:

 • Maksimalų darbo laiką ir minimalias poilsio valandas;
 • Minimalų poilsio dienų skaičių (atostoginių mokėjimas);
 • Minimalų darbo užmokestį;
 • Darbuotojų įdarbinimo sąlygas;
 • Sveikatos, saugumo ir higienos aspektus darbo vietoje;
 • Socialinę apsaugą darbuotojams;
 • Nuostatas dėl diskriminacijos.

Europos Sąjungos Aktas numato priemones tinkamų darbo sąlygų įgyvendinimo užtikrinimui. Įmonėms teikiančioms laikinojo įdarbinimo paslaugas Olandijoje numatomi administaracinių aktų įsipareigojimai:

 1. Įsipareigojimas teikti informaciją Socialinių reikalų ir užimtumo inspekcijai.
 2. Įsipareigojimas darbo vietoje turėti tokius dokumentus kaip: algalapiai, darbo valandų santraukas (priimtinas ir skaitmeninis šių dokumentų variantas).
 3. Įsipareigojimas paskirti kontaktinį asmenį, kuris dirba numatytoje vietoje, ir su kuriuo gali susisiekti Socialinių reikalų ir užimtumo inspekcija.
 4. Užsienio paslaugų teikėjai privalo iš anksto pranešti kur, kada ir su kuo dirbs darbuotojai atvykstantys į Olandiją.

Pirmųjų trijų įsipareigojimų nesilaikymas gali būti traktuojamas kaip pažeidimas, todėl gali būti skiriama administracinė bauda. Šių įsipareigojimų vykdymas taps efektyvesnis įdiegus skaitmeninę sistemą, tačiau nurodytų dokumentų turėjimas darbo vietoje išlieka privalomas“.