Naudinga informacija

įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į užsienį

Norint komandiruoti darbuotojus į užsienį, jūsų įmonei gali prireikti įregistruoti užsienio filialą.

  • Nyderlanduose filialai registruojami pramonės ir amatų rūmuose arba Kamer van Koophandel (KvK), kur įmonei suteikiamas olandiškas KvK numeris. Taip pat įmonėms, ketinančioms mokėti mokesčius Olandijoje, reikia registruotis mokesčių mokėtoja Olandijos mokesčių inspekcijoje (Belastingsdienst);
  • Suomijoje įmonės filialas registruojamas Verohallinto. Įmonei suteikiamas Y-Tunnes (Business ID) numeris. Taip pat įmonei gali prireikti registracijos Suomijos Prepayment registre. Įmonėms, kurios nėra registruotos Prepayment registre, užsakovas gali 13% išrašytos sąskaitos sumos pervesti į Suomijos mokesčių inspekciją kaip garantą, kad bus sumokėti mokesčiai;
  • Norvegijoje registruojamas užsienio įmonės filialas (Norwegian-registered foreign business arba NUF) Norvegijos įmonių registre Brønnøysundregistrene

Tai, kokie mokesčiai (GPM, SODRA) bus mokami užsienio valstybėje, priklauso nuo Lietuvos ir komandiruojamus darbuotojus priimančios valstybės darbo, migracijos bei mokesčių teisės, tarptautinių teisės aktų ir DAIS – dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių. Svarbu numatyti užsienio valstybėje planuojamos vykdyti veiklos trukmę ir specifiką. Reikėtų įsivertinti, ar darbuotojas nebus siunčiamas į darbdavio nuolatinę buveinę, ar įmonės veikla toje valstybėje vertinama kaip darbuotojų nuoma (kitaip laikinasis įdarbinimas arba personalo nuoma) ir ar siunčiamas darbuotojas užsienio valstybėje nedirbs ilgiau nei 183 d. per 12 mėn. Visa tai turi įtakos mokesčių prievolėms priimančioje valstybėje.

Komandiruojamiems darbuotojams DU privaloma mokėti laikantis tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybės darbo teisės. Reikia atkreipti dėmesį į minimalaus darbo užmokesčio (MDU) bei kitų atlyginimo sudedamųjų dalių (dienpinigių, kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidų ir kt.) reikalavimus.
Lietuvoje komandiruojamiems darbuotojams reikalaujamas darbo užmokestis siekia minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), padaugintą iš 1,65 koeficiento ir ne mažiau 50 proc. maksimalių dienpinigių dydžių, nustatytų teisės aktuose (Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas). Tuo pačiu metu komandiruojamiems darbuotojams priskaitomas atlyginimas su visomis sudedamosiomis dalimis turi atitikti ir priimančios šalies reikalavimus.

Kiekvienam darbuotojui taikomas gyventojų pajamų mokesčių tarifas gali būti individualus – jis gali priklausyti nuo turimų dokumentų, gyvenamosios vietos ar kitų asmeninių aspektų:

  • Olandijoje taikomi progresiniai mokesčiai, kurie priklauso nuo darbuotojo uždirbtų pajamų dydžio. Trečiųjų šalių piliečiams taikomi tarifai skiriasi nuo Europos Sąjungos piliečiams taikomų mokesčių tarifų. Darbuotojams, neturintiems BSN numerio ar nepasirašiusiems prašymo taikyti mokesčių sumažinimą formos, yra taikomas 52% mokesčių tarifas.
  • Norvegijoje darbuotojams mokesčiai taikomi individualiai, priklausomai nuo Norvegijos mokesčių inspekcijos jiems suteiktos mokesčių kortelės (Tax deduction card arba Tax table). Darbuotojams, neturintiems norvegiško D numerio, taikomas 50% mokesčių tarifas.

Kiekvienam darbuotojui, siunčiamam į komandiruotę kitoje šalyje, reikalingas galiojantis A1 pažymėjimas. Neturint šio pažymėjimo, socialinio draudimo mokesčiai (SODRA) turėtų būti mokami užsienio valstybėje.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, ar priimančioje valstybėje nėra privaloma mokėti papildomų mokesčių ar įmokų.

Norint komandiruoti trečiųjų šalių piliečius į užsienio šalis, atsiranda papildomų reikalavimų. Be visų kitų komandiruojamiems Europos Sąjungos piliečiams privalomų dokumentų, trečiųjų šalių darbuotojams privaloma turėti leidimą gyventi ar dirbti darbdavio valstybėje (Lietuvoje – galiojantį Leidimą laikinai gyventi (LLG) arba galiojančia nacionalinę D vizą). Be to, tokiems darbuotojams taikomi griežtesni reikalavimai darbo laiko trukmės užsienyje atžvilgiu, todėl jiems gali papildomai prireikti ir leidimo dirbti užsienio valstybėje, į kurią jis yra komandiruojamas.

Užsienio valstybės reikalauja teikti informaciją apie komandiruojamus darbuotojus ir registruoti įmonės kontraktus su užsienio užsakovais priimančių valstybių komandiruočių registravimo sistemose:

  • Nyderlanduose naudojama postedworkers.nl komandiruočių registravimo sistema;
  • Norvegijoje informacija apie komandiruotes teikiama Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) sistemoje – pildomos RF1198 ar RF1199 formos;
  • Belgijoje komandiruotės registruojamos Limosa sistemoje;
  • Vokietijoje apie darbuotojų veiklą šalyje reikia pranešti Vokietijos muitinei (Zoll) Meldeportal-Mindestlohn portale.

Statybų sektoriuje dirbančioms įmonėms daugelyje valstybių keliami griežtesni reikalavimai.

Vokietijoje įmonėms, užsiimančioms statybų veikla, gali atsirasti prievolė būti registruotoms ir mokėti įmokas į Soka-Bau – Vokietijos atostoginių fondą. Tokioms įmonėms taip gali prireikti atleidimo nuo mokesčių pažymos (Freistellungsbescheinigung, arba pilnai – Freistellung vom Steuerabzug bei Bauleistungen nach § 48 b Abs. 1 Satz 1 EStG) iš Vokietijos mokesčių inspekcijos.

Norvegijoje darbuotojams, dirbantiems statybų sektoriuje, darbdavys privalo užsakyti HMS kortelę – darbuotoją identifikuojančią kortelę, kurioje nurodoma darbuotojo tapatybė ir jo darbdavys.

Dirbant Nyderlanduose, užsakovas gali pareikalauti, kad įmonė atsidarytų mokestinę banko sąskaitą olandiškame banke (G account). G sąskaita yra įšaldyta sąskaita, kurią galite naudoti tik darbo užmokesčio arba PVM mokesčių mokėjimams Nyderlandų mokesčių inspekcijai (Belastingsdienst) – taip užsakovas užsitikrina, kad įmonė tikrai moka mokesčius.

Turite daugiau klausimų?

Konsultacijas galime suteikti online susitikimo metu arba gyvai jums patogioje vietoje – esame lankstūs ir galime prisitaikyti prie jūsų poreikių.

Picture of working woman