NEN 4400-2

Įmonėms, kurios nori vykdyti veiklą Nyderlanduose ir jų registruota buveinė yra už šios valstybės ribų, rekomenduojama turėti NEN 4400-2 sertifikatą.

NEN 4400-2 – sertifikatas, kuris įrodo įmonės atitikimą visiems Nyderlanduose darbdaviui keliamiems reikalavimams. Įmonės, turinčios šį sertifikatą, yra įtraukiamos į Stichting Normering Arbeid (SNA) kokybės ženklo registrą.

Didžioji dalis Olandijos užsakovų savo būsimų partnerių reikalauja NEN 4400-2 sertifikato, nes jis parodo įmonės, kaip būsimo partnerio, patikimumą.

Sertifikuotos įmonės yra audituojamos kas 6 mėnesius. Auditų metu yra tikrinama, ar įmonė laikosi Nyderlandų ir šalies, iš kurios yra komandiruojami darbuotojai, mokesčių, darbo teisės ir migracijos standartų, ar komandiruojamų darbuotojų dokumentai ir darbo užmokesčio apskaita atitinka reikalavimus.

Įmonei, komandiruojančiai darbuotojus į Nyderlandus, norint būti įtrauktai į SNA kokybės registrą, pirmiausia reikia būti registruotai Nuderlandų Prekybos Rūmuose (Kamer van Koophandel) ir Nyderlandų mokesčių inspekcijoje (Belastingdienst), kur įmonei suteikiamas olandiškas įmonės kodas (KVK numeris) ir mokesčių mokėtojo kodas (Loonheffingennummer). Taip pat įmonė turi būti sumokėjusi darbo užmokesčio mokesčių bent už 1 mėnesį per tikrinamą periodą. NEN 4400-2 tikrinimo periodas – kalendoriniai metai (paskutiniai 12 mėn.) iki audito datos.

CONSOLTA konsultuoja įmones SNA keliamų reikalavimų atitikimo klausimais ir atstovauja savo klientus visų patikrinimų metu. Mes galime jums padėti nuo pat pirmojo žingsnio Nyderlanduose iki NEN 4400-2 sertifikato gavimo.

Turite daugiau klausimų?

Konsultacijas galime suteikti online susitikimo metu arba gyvai jums patogioje vietoje – esame lankstūs ir galime prisitaikyti prie jūsų poreikių.

Picture of working woman